Banner Trang Con - Dây Chuyền Nước đóng Bình

DỰ ÁN DÂY CHUYỀN LỌC NƯỚC ĐÓNG CHAI

Lọc nước đóng bình giữ khoáng tự nhiên – Dự án anh Giang Ba Vì

Hệ thống lọc nước đóng bình CDI giữ khoáng tự nhiên  I. Thông tin dự án A Giang – Ba Vì  Chủ đầu tư: Anh Giang Địa chỉ: Ba Vì Công suất: 16 khối / ngày Thông số nước nguồn: Nước giếng khoan, TDS 175ppm, pH: 6.7 Yêu cầu: Lọc…

Lắp đặt hệ thông lọc nước CDI 20 khối/ ngày – Anh Dũng Bắc Giang

Hệ thống xử lý nước CDI đã được đóng gói gửi tới Bắc Giang để hoàn thiện cho dây chuyền lọc nước đóng bình đóng chai công suất 20 khối/ ngày  Ưu điểm của công nghệ CDI:  Nhỏ gọn dễ dàng vận chuyển lắp đặt  Công suất lọc lớn, dễ…