Lắp đặt máy lọc gia đình CDI – Anh Khôi Trưởng phòng kỹ thuật Vissan

Hình ảnh thực tế lắp đặt nhà anh Khôi – Trưởng phòng kỹ thuật Vissan

Máy lọc gia đình CDI – Anh Khôi
Máy lọc gia đình CDI – Anh Khôi

Cảm ơn anh Khôi – Kỹ thuật viên Vissan đã tin tưởng sản phẩm máy lọc nước gia đình CDI