Tiến Sĩ Đỗ Hữu Quyết Máy Lọc Nước Maxdream Cdi

Cảm hứng từ nhà sáng lập Maxdream: 13 năm đưa giấc đưa giấc mơ Mỹ về Việt Nam

Sẽ như thế nào nếu một quốc gia không sở hữu công nghệ? Sẽ như thế nào nếu sự phát triển của một doanh nghiệp không gắn liền với lợi ích môi sinh? Sẽ như thế nào nếu đưa sản phẩm công nghệ Việt Nam vươn ra thế giới? Sẽ…

Continue Reading