Nuoc-khoang-thien-nhien

Phân biệt nước khoáng thiên nhiên và nước lọc giữ khoáng

Như chúng ta đã biết, công thức hóa học của nước là H2O, tuy nhiên nguồn nước chỉ có mỗi H2O không tồn tại trong tự nhiên. Các nguồn nước tự nhiên như nước bề mặt (sông, suối) hay nước ngầm (giếng) là nguồn nước con người sử dụng để…

Continue Reading